Γενικό Ενοχικό Δίκαιο


Το μάθημα του Γενικού Ενοχικού Δικαίου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα όλων των νομικών σπουδών, καθώς εισάγει τον φοιτητή στη κατανόηση της λειτουργίας όλων των περιουσιακών σχέσεων και κυρίως της ενοχικής σχέσης, δηλαδή το τι σημαίνει από νομική άποψη το να οφείλει κανείς. Στην πραγματικότητα στο μάθημα αυτό ελέγχεται η «φυσιολογία» της οφειλής και της υποχρέωσης. Το μάθημα διαιρείται στις εξής υποκατηγορίες: Η φύση της ενοχικής σχέσης, τα υποκείμενα αυτής, οι αρχές που διέπουν την ενοχική σχέση, η ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής, η ομαλή εξέλιξη αυτής, οι μεταβολές στα πρόσωπα και η οφειλή από μέρους περισσοτέρων οφειλετών και δανειστών.