Όνομα/Name: Δημητρης Μπουντας
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
Υ6.4 Υ6.4 Administrative Justice 4
Υ2.3 Υ2.3 Administrative law 4
ΥΕ2.3 ΥΕ2.3 Ancient Greek Law 3
ΥΕ6.12 ΥΕ6.12 Banking Law 3
Υ8.4 Υ8.4 Business Law Exercises 4
ΥΕ6.2 ΥΕ6.2 Byzantine Law 3
ΥΕ6.17 ΥΕ6.17 Capital Market Law 3
ΥΕ6.16 ΥΕ6.16 Childhood Law 3
ΥΕ2.4 ΥΕ2.4 Church law 3
Υ5.1 Υ5.1 Civil Procedural Law I 4
Υ6.1 Υ6.1 Civil Procedural Law II 4
Υ7.1 Υ7.1 Civil Procedural Law III 4
Υ2.5 Υ2.5 Commercial Law I 4
Υ3.5 Υ3.5 Commercial Law II (Competition) 4
Υ4.4 Υ4.4 Commercial Law III / 1 4
Υ5.5 Υ5.5 Commercial Law III / 2 4
Υ6.3 Υ6.3 Commercial Law IV (Securities) 4
Υ1.2 Υ1.2 Constitutional Law I 4
ΥΕ6.19 ΥΕ6.19 Consumer Protection Law 3
ΥΕ3.7 ΥΕ3.7 Correctional 3
Υ3.3 Υ3.3 Criminal Law I 4
Υ4.1 Υ4.1 Criminal Law II 7
Υ5.3 Υ5.3 Criminal Law III 9
Υ5.4 Υ5.4 Criminal Procedure Law I 4
Υ6.2 Υ6.2 Criminal Procedure Law II 4
Υ7.4 Υ7.4 Criminal Procedure Law III 4
ΥΕ2.1 ΥΕ2.1 Criminology 3
ΥΕ2.2 ΥΕ2.2 Diplomatic History 3
ΥΕ6.14 ΥΕ6.14 Ecclesiastical Criminal Law 3
ΥΕ6.4 ΥΕ6.4 Employee Law 3
Υ3.2 Υ3.2 Enforced Law 4
ΥΕ3.3 ΥΕ3.3 Environmental Law 3
ΥΕ6.8 ΥΕ6.8 European Civil Law
ΥΕ6.3 ΥΕ6.3 European Criminal Law 3
Υ2.2 Υ2.2 European Union law I 4
Υ3.4 Υ3.4 European Union Law II 4
Υ8.3 Υ8.3 Exercises of Civil and Civil Procedural Law 4
Υ8.5 Υ8.5 Exercises of International and European Law 4
Υ1.5 Υ1.5 Family Law 4
ΥΕ3.10 ΥΕ3.10 Financial Law 3
ΥΕ6.20 ΥΕ6.20 Foreign language 3
ΥΕ5.1 ΥΕ5.1 Foreign language
ΥΕ4.1 ΥΕ4.1 Foreign language
ΥΕ3.11 ΥΕ3.11 Foreign language
ΥΕ2.8 ΥΕ2.8 Foreign language 3
ΥΕ1.1 ΥΕ1.1 Foreign language
Υ3.1 Υ3.1 General Housing Law 4
Υ2.1 Υ2.1 General Principles of Civil Law (Lawsuits) 4
Υ1.4 Υ1.4 History of the Law 4
Υ7.2 Υ7.2 Individual and Collective Execution 8
Υ4.2 Υ4.2 Individual Freedoms 4
Υ5.2 Υ5.2 Inheritance law 4
ΥΕ3.8 ΥΕ3.8 Insurance Law 3
Υ5.6 Υ5.6 Intellectual and Industrial Property Law 4
ΥΕ6.18 ΥΕ6.18 International Arbitration 3
ΥΕ6.1 ΥΕ6.1 International Economic Law 3
ΥΕ3.5 ΥΕ3.5 International Protection of Human Rights 3
ΥΕ6.6 ΥΕ6.6 International relations 3
ΥΕ3.6 ΥΕ3.6 International Social Law 3
Υ1.3 Υ1.3 Introduction to Law and the Law of Law [co-teaching of three fields: Introduction to Private Law (Rule of Law-Persons-Right), Introduction to Public Law, Introduction to Commercial Law] 15
ΥΕ3.2 ΥΕ3.2 Investigating 3
Υ2.4 Υ2.4 Labor Law I (Collective) 4
Υ4.6 Υ4.6 Labor Law II 4
ΥΕ6.13 ΥΕ6.13 Legal terminology and translation 3
ΥΕ8.1 ΥΕ8.1 Maritime Law
Υ1.6 Υ1.6 Methodology of Law 4
ΥΕ6.5 ΥΕ6.5 Political Ideas 3
Υ8.1 Υ8.1 Practical application of Criminal and Criminal Procedure Law 4
Υ4.3 Υ4.3 Private International Law I 4
Υ7.5 Υ7.5 Private International Law II 4
ΥΕ6.15 ΥΕ6.15 Procedural International Law 3
Y1.1 Y1.1 Public International Law 8
Υ8.2 Υ8.2 Public Law Exercises 4
Υ7.6 Υ7.6 Public Procurement Law 4
ΥΕ3.1 ΥΕ3.1 Roman Law 3
ΥΕ3.4 ΥΕ3.4 Social Security Law 3
ΥΕ3.9 ΥΕ3.9 Sociology of Law 3
ΥΕ6.7 ΥΕ6.7 Special Civil Law (Credit Insurance Law and Civil Liability Law) 3
ΥΕ6.11 ΥΕ6.11 Special Criminal Law 3
ΥΕ6.9 ΥΕ6.9 Special Criminal Laws 3
Υ7.3 Υ7.3 Special Enforced Law II (Entitlements) 4
Υ6.5 Υ6.5 Special Enrollment Law I (Non-Compulsory Complaints) 4
ΥΕ6.10 ΥΕ6.10 Special Sociology of Law 3
ΥΕ2.5 ΥΕ2.5 Specific part of Public International Law 3
ΥΕ2.7 ΥΕ2.7 State of Law in the Legal Order of the European Union (Jean Monnet Course) 3
Υ4.5 Υ4.5 Tax Law 4