Δ.Π.Μ.Σ. Δίκαιο και Πληροφορική (Επικοινωνία)


Επικοινωνία: Tηλ. 2310-891654, 2310-891734, 2310-891896

email: mli@uom.gr