Εργαστήρια Τμήματος


ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ

1. Εργαστήριο Εγκληματολογικών Επιστημών (Laboratory of Forensic Sciences):
Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 633/1974 (ΦΕΚ 273 Α΄) και μετονομάσθηκε με την αριθμ. Β1/446/8.4.1993 Υ.Α. (ΦΕΚ 271/Β΄/21.4.1993).
Διευθυντής: Καθηγητής Χαράλαμπος Δημόπουλος

 

Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου

1. Εργαστήριο Ερεύνης Θεμάτων Διαιτησίας (Institute for the research of Arbitration):
Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 293/1993 (ΦΕΚ 130 Α΄)
Διευθυντής: Καθηγητής Στυλιανός Σταματόπουλος

2.Εργαστήριο μελέτης Βέλτιστων Πρακτικών στη Νομοθεσία (Research Institute for Best Practice in Legislation)
Ιδρύθηκε με την αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/15102/1774/104/27.04.2016 Απόφαση του Πρύτανη του Δ.Π.Θ.(ΦΕΚ 1416/Β΄/19.05.2016).
Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Μανιώτης

 

Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης

1. Εργαστήριο Συνταγματικού Δικαίου (Research Institute for Constitutional Law):
Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 293/1993 (ΦΕΚ 130 Α΄).
Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Α. Δερβιτσιώτης

 

Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών

1. Εργαστήριο Ποινικού και Ποινικού Δικονομικού Δικαίου (Research Institute for Criminal Law and Criminal Procedural Law):
Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 293/1993 (ΦΕΚ 130 Α΄).
Διευθυντής: Καθηγητής Στέφανος Παύλου

 

Τομέας Διεθνών Σπουδών

1. Εργαστήριο με την επωνυμία “Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών”(Research Institute with the brand name Center of European Studies):
Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 224/1990 (ΦΕΚ 83 Α΄) και μετονομάσθηκε με την αριθμ.10182/Β1/1.2.2005 Υ.Α. (ΦΕΚ 152/Β΄/7.2.2005).
Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχαήλ Χρυσομάλλης

2. Εργαστήριο Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων “Κρατερός Ιωάννου” (Krateros Ioannou Research Institute for International Law and International Relations):
Ιδρύθηκε με την αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/27252/3551/277/27.09.2016 Απόφαση του Πρύτανη του Δ.Π.Θ.(ΦΕΚ 3244/Β΄/10.10.2016).
Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

 

Τομέας Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου

1. Εργαστήριο Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου της Αγοράς και της Προστασίας του Καταναλωτή (Workshop on Greek and EU Competition Law and Consumer Protection Law):
Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 203/1992 (ΦΕΚ 95 Α΄).
Διευθυντής: Καθηγητής Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος

2. Εργαστήριο Συγκριτικού και Ευρωπαϊκού Εργασιακού Δικαίου (Workshop on Comparative Law and EU Labour Law):
Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 203/1992 (ΦΕΚ 95 Α΄).
Διευθυντής : Λέκτορας Γεώργιος Θεοδόσης