Administrative Staff


Kallou-Perdiki Martha, Secretary of the Department

Vafeiadou Stamatia

Thoidou Stavroula ( e-mail: sthoidou@kom.duth.gr , Phone: 25310 39892 , Fax: +3025310 39890 )

Kioses Dimitrios