Ανακοινώσεις

08/02/2016: ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΜΣ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
08/02/2016: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ", "ΡΩΜΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" & "ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ"
03/02/2016: Τροποποίηση του προγράμματος λόγω αναβολής των εξετάσεων στις 4 Φεβρουαρίου 2016
03/02/2016: Ορκωμοσία Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ.
02/02/2016: Αναβολή εξετάσεων στις 4 Φεβρουαρίου 2016
02/02/2016: Προσομοίωση Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων- EUropa.S. 2016
02/02/2016: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Ι" & "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ" (ΠΑΛΑΙΟ & ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
02/02/2016: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ" & "ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ"- ΦΕΒΡ.2016
02/02/2016: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" Η' ΕΞΑΜ.- ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
02/02/2016: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" ΚΑΙ "ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ" (ΕΞΕΤ. ΠΕΡ. ΙΑΝ.-ΦΕΒ. 2016)
01/02/2016: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "'ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ " - Α' ΕΞΑΜ. - ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
01/02/2016: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Ι" & "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ" - ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
01/02/2016: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"ΤΜΗΜΑ 1ο(Α-Λ)
28/01/2016: PRIX PAUL GUGGENHEIM 2016
27/01/2016: Εγγραφές εισαγωμένων αθλητών στα Ανώττατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (από 27.1.2016 έως 5.2.2016)
27/01/2016: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" ΚΑΙ "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" (ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝ.-ΦΕΒΡ. 2016)
26/01/2016: ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ""ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ""ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ"
26/01/2016: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ"1ο τΜΉΜΑ (Α-Λ),""ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ","ΔΙΚΑΙΟ ΟΤΑ"
25/01/2016: Εξεταστέα Ύλη για το Μάθημα Γαλλική Γλώσσα-Ορολογία
22/01/2016: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ""ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ -ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ"
21/01/2016: ΛΙΣΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι" - ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΙΑΝ.2016

Παλαιότερες ανακοινώσεις...

Add to Google