Ανακοινώσεις

01/10/2014: Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων Π.Μ.Σ. 2014-2015
01/10/2014: Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων Π.Μ.Σ. 2014-2015
01/10/2014: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ " ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"
01/10/2014: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ " ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ"
01/10/2014: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ"
01/10/2014: Κατάθεση δικαιολογητικών για ορκωμοσία
01/10/2014: Ανακοίνωση για χορήγηση κωδικών στους πρωτετείς φοιτητές
30/09/2014: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" ΚΑΙ "ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ"
30/09/2014: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ", "ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" ΚΑΙ "ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ".
30/09/2014: ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"
29/09/2014: Πρόγραμμα διδασκαλίας χειμερινών εξαμήνων 2014-2015
29/09/2014: Ανακοίνωση για την έναρξη του μαθήματος Γαλλική Γλώσσα-Ορολογία
29/09/2014: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ)
29/09/2014: ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
29/09/2014: ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ κ. Δ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ
29/09/2014: ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ" ΚΑΙ "ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ"
26/09/2014: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ Ι ΤΜΗΜΑ 2ο(Μ-Ω)
26/09/2014: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΙ" - Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
26/09/2014: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ Ι ΤΜΗΜΑ 1ο(Α-Λ)
26/09/2014: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ" - Ζ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ
26/09/2014: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ"- Ε' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Παλαιότερες ανακοινώσεις...

Add to Google