Μαθήματα


Μιχάλης Δ. Χρυσομάλλης, Αν. Καθηγητής

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Τα παρακάτω μαθήματα εντάσσονται στις ακαδημαϊκές – διδακτικές δραστηριότητες της Έδρας Jean Monnet:

I. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

1. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι: υποχρεωτικό μάθημα Γ Εξαμήνου, ώρες διδασκαλίας 65, Εαρινό Εξάμηνο (Φεβρουάριος – Μάιος)

Περισσότερα εδώ: https://eclass.duth.gr/courses/KOM01152/

 

2. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι: υποχρεωτικό μάθημα Β Εξαμήνου, ώρες διδασκαλίας 65, Χειμερινό Εξάμηνο (Οκτώβριος – Ιανουάριος)

Περισσότερα εδώ: https://eclass.duth.gr/courses/KOM01141/

 

3. Το Κράτος Δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (μάθημα Έδρας Jean Monnet, νέο): κατ’ επιλογή μάθημα Β Εξαμήνου (ανοικτό), ώρες διδασκαλίας 50, Εαρινό (Φεβρουάριος – Ιούνιος)

Περισσότερα εδώ: https://eclass.duth.gr/courses/KOM01180/

 

II. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

1. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΜΣ Κατεύθυνση Διεθνών Σπουδών – Ειδίκευση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης): υποχρεωτικό, διετές μάθημα ειδίκευσης,  ώρες διδασκαλίας 40/έτος, Χειμερινό – Εαρινό Εξάμηνο (Νοέμβριος – Μάιος)

Περισσότερα εδώ: https://eclass.duth.gr/courses/KOM01143/

 

2. Επίκαιρα Θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και ΝΑ Ευρώπη (ΠΜΣ Σπουδές ΝΑ Ευρώπης – Κατεύθυνση Νομικής): υποχρεωτικό, διετές μάθημα ειδίκευσης,  ώρες διδασκαλίας 40/έτος, Χειμερινό – Εαρινό Εξάμηνο (Νοέμβριος – Μάιος)

Περισσότερα εδώ: https://eclass.duth.gr/courses/KOM01149/

 

3. Το Νομικό Πλαίσιο των Εξωτερικών Σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΜΣ Σπουδές ΝΑ Ευρώπης – Κατεύθυνση Οικονομίας): υποχρεωτικό, διετές μάθημα ειδίκευσης,  ώρες διδασκαλίας 40/έτος, Χειμερινό – Εαρινό Εξάμηνο (Νοέμβριος – Μάιος)

Περισσότερα εδώ: https://eclass.duth.gr/courses/KOM01148/

 

4. Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας (ΠΜΣ Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας): υποχρεωτικό, ετήσιο μάθημα,  ώρες διδασκαλίας 50/έτος, Χειμερινό – Εαρινό Εξάμηνο (Οκτώβριος – Ιούνιος)

Περισσότερα εδώ: https://eclass.duth.gr/courses/ADVOCATE103/

 

5. Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος και Ενέργεια (ΠΜΣ Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας): κατ’ επιλογή μάθημα,  ώρες διδασκαλίας 25, Εαρινό Εξάμηνο (Φεβρουάριος – Μάιος)

Περισσότερα εδώ: https://eclass.duth.gr/courses/ADVOCATE107/

 

Επικοινωνία: Τομέας Διεθνών Σπουδών, Νομική Σχολή, Πανεπιστημιούπολή, 69100 Κομοτηνή – τηλ. 25310 39516, 39840, fax 25310 39515, mchrysom@law.duth.gr