Διοίκηση


Κοσμητεία

Κοσμήτωρ της Νομικής Σχολής: Καθηγητής κ. Μιχάλης Χρυσομάλλης

Μέλη της Κοσμητείας:
Οι Διευθυντές των Τομέων του Τμήματος Νομικής :
Καθηγητής κ. Παναγιώτης Κολοτούρος
Καθηγητής κ. Γεώργιος Τριαναταφυλλάκης
Καθηγητής κ. Στέφανος Παύλου
Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Ρέμελης
Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

Τα πέντε εκλεγμένα μέλη Δ.Ε.Π. :
Καθηγητής κ. Θεοχάρης Δαλακούρας
Καθηγήτρια κα Μαρία Γιούνη
Καθηγητής κ. Δημήτριος Αυγητίδης
Καθηγητής κ. Αλκιβιάδης Δερβιτσιώτης

Ένας εκπρόσωπος των μελών Ε.Ε.Π.
Ένας εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π.
Δύο εκπρόσωποι των φοιτητών