Διοίκηση


Κοσμητεία

Κοσμήτωρ της Νομικής Σχολής:Καθηγητής Χρήστος Μαστροκώστας

Μέλη της Κοσμητείας:
Οι Διευθυντές των Τομέων του Τμήματος Νομικής :
Καθηγητής κ. Δημήτριος Μανιώτης
Καθηγητής κ.Μιχαήλ – Θεόδωρος Μαρίνος
Kαθηγητής κ. Στέφανος Παύλου
Αναπληρωτής Καθηγητής κ.Αλκιβιάδης Δερβιτσιώτης
Αναπληρωτής Καθηγητής κ.Μιχαήλ Χρυσομάλλης

Τα πέντε εκλεγμένα μέλη Δ.Ε.Π. :
Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ιωάννης Μπέκας
Αναπληρωτής Καθηγητής Απόστολος Καραγκουνίδης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Ελένη Θεοχαροπούλου
Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Τσαντίνης
Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Σταματιάδης

Ένας εκπρόσωπος των μελών Ε.Ε.Π.
Ένας εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π.
Δύο εκπρόσωποι των φοιτητών