Διοίκηση


Κοσμητεία

Κοσμήτωρ της Νομικής Σχολής: Καθηγητής κ. Μιχάλης Χρυσομάλλης

Μέλη της Κοσμητείας:
Οι Διευθυντές των Τομέων του Τμήματος Νομικής :
Καθηγητής κ. Παναγιώτης Κολοτούρος
Καθηγητής κ. Γεώργιος Τριαναταφυλλάκης
Καθηγητής κ. Στέφανος Παύλου
Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Ρέμελης
Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

Τα πέντε εκλεγμένα μέλη Δ.Ε.Π. :
Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ιωάννης Μπέκας
Αναπληρωτής Καθηγητής Απόστολος Καραγκουνίδης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Ελένη Θεοχαροπούλου
Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Τσαντίνης
Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Σταματιάδης

Ένας εκπρόσωπος των μελών Ε.Ε.Π.
Ένας εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π.
Δύο εκπρόσωποι των φοιτητών