Διοίκηση


Κοσμητεία

Κοσμήτωρ της Νομικής Σχολής: Καθηγητής κ. Μιχάλης Χρυσομάλλης

Αναπληρωτής Κοσμήτωρ της Νομικής Σχολής: Καθηγητής κ. Θεοχάρης Δαλακούρας

Μέλη της Κοσμητείας:

Ο Κοσμήτωρ και ο Αναπληρωτής Κοσμήτωρ

Οι Διευθυντές των Τομέων του Τμήματος Νομικής :
Καθηγήτρια κα Μαρία Γιούνη
Καθηγητής κ. Δημήτριος Αυγητίδης
Καθηγητής κ. Ιωάννης Μπέκας
Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Ρέμελης
Επίκουρος Καθηγητής κ. Δημήτριος Σταματιάδης

Ένας εκπρόσωπος των μελών Ε.Ε.Π./Ε.Τ.Ε.Π.
Ένας εκπρόσωπος των φοιτητών