Πρόγραμμα Σπουδών


Δ’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

Ε’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

ΣΤ’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

Ζ’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

Η’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογής

 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου είναι η επιτυχής εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και σε έξι (6) υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα.

Ο φοιτητής δικαιούται να συμμετάσχει, επί του παρόντος, ΜΟΝΟ στις εξετάσεις των μαθημάτων του εξαμήνου στο οποίο φοιτά και των προηγούμενων αυτού εξαμήνων και ΟΧΙ σε εξετάσεις μαθημάτων επόμενων εξαμήνων.

Για να θεωρηθεί επιτυχής η ολοκλήρωση κάθε έτους σπουδών, ο φοιτητής πρέπει να έχει εξετασθεί με επιτυχία σε όλα τα αντίστοιχα υποχρεωτικά μαθήματα ανά έτος και σε υποχρεωτικά κατ΄ επιλογήν μαθήματα ανά έτος ως ακολούθως: β΄ εξάμηνο 2 μαθήματα, γ΄ εξάμηνο 2 μαθήματα και στ΄ εξάμηνο 2 μαθήματα.

Όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα παίρνουν πέντε (5) πιστωτικές μονάδες το καθένα, πλην των ασκήσεων ή των πρακτικών εφαρμογών, που παίρνουν έξι (6) πιστωτικές μονάδες το καθένα, ενώ τα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα παίρνουν δυόμιση (2,5) πιστωτικές μονάδες το καθένα.

Πρόγραμμα Σπουδών για τους φοιτητές εισαγωγής 2009-2010 έως 2014-2015

Πρόγραμμα Σπουδών για τους φοιτητές εισαγωγής 2008-2009