Ομάδα Έργου


Έδρα Jean Monnet

Μιχάλης Δ. Χρυσομάλλης, Αν. Καθηγητής

1. Χρυσομάλλης Δ. Μιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτοχος της Έδρας Jean Monnet, συντονιστής του Προγράμματος.
Περισσότερα εδώ: Χρυσομάλλης Δ. Μιχάλης

2. Τζώρτζη Βιργινία, Διδάκτορας Νομικής με ειδίκευση στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ειδικός Επιστήμονας στη Νομική Σχολή Δ.Π.Θ., Επιστημονικός Συνεργάτης του Προγράμματος

3. Αργαλιάς Παναγιώτης, Διδάκτορας Νομικής με ειδίκευση στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας, Επιστημονικός Συνεργάτης του Προγράμματος

4. Σιμιτσή Ηλέκτρα, ΜΔΕ στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υποψήφια Διδάκτορας της Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.

5. Τσιμπρίδου Δήμητρα, ΜΔΕ στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μεταπτυχιακή Υπότροφος

6. Ρούφου Αναστασία, ΜΔΕ στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μεταπτυχιακή Υπότροφος

7. Δερμετζής Κωνσταντίνος, Διοικητική Υποστήριξη

Επικοινωνία: Τομέας Διεθνών Σπουδών, Νομική Σχολή, Πανεπιστημιούπολή, 69100 Κομοτηνή – τηλ. 25310 39516, 39840, fax 25310 39515, mchrysom@law.duth.gr