Σεμινάρια


Η Έδρα Jean Monnet διοργάνωσε τα εξής σεμινάρια:

 

  1. Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση: Ζητήματα  Δημοκρατίας  και  Κράτους Δικαίου, Φεβρουάριος – Απρίλιος 2017, Κομοτηνή, ώρες 50. Στο σεμινάριο έλαβαν μέρος κατόπιν προσκλήσεως φοιτητές της Νομικής Σχολής, της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών και του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Στο φοιτητές δόθηκε εκπαιδευτικό υλικό (βιβλίο), 150 περίπου σελίδων. Τελικός αριθμός φοιτητών που παρακολούθησαν και έλαβαν τη σχετική βεβαίωση 35.

Φωτό από το σεμινάριο Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση: Ζητήματα Δημοκρατίας και Κράτους Δικαίου

 

  1. Σύστημα Έννομης Προστασίας της Ένωσης και αποτελεσματική δικαστική προστασία των ιδιωτών, Φεβρουάριος – Απρίλιος 2018, Κομοτηνή, Καβάλα, ώρες 50. Στο σεμινάριο έλαβαν μέρος κατόπιν προσκλήσεως Δικηγόροι και Δικαστές των Πρωτοδικείων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και διοργανώνεται σε συνεργασία με τους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους (Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης, Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας. Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων λόγω των αποστάσεων το σεμινάριο έγινε στην Καβάλα (Δικηγορικοί Σύλλογοι Καβάλας και Δράμας) και στην Κομοτηνή (Δικηγορικοί Σύλλογοι Ροδόπης, Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας). Στους συμμετέχοντες διανεμήθηκε εκπαιδευτικό υλικό (pp) που επιμελήθηκε η Έδρα. Τελικός αριθμός δικηγόρων που παρακολούθησαν και έλαβαν τη σχετική βεβαίωση  77.

Φωτό από το σεμινάριο Σύστημα Έννομης Προστασίας της Ένωσης και αποτελεσματική δικαστική προστασία των ιδιωτών στην Καβάλα

 

  1. Η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια ως θεμελιώδης ιδιότητα των Ευρωπαίων Πολιτών, Φεβρουάριος – Απρίλιος 2019, Κομοτηνή, ώρες 5 Στο σεμινάριο έλαβαν μέρος κατόπιν προσκλήσεως φοιτητές της Νομικής Σχολής, της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών και του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Στο φοιτητές δόθηκε εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις), 100 περίπου σελίδων. Τελικός αριθμός φοιτητών που παρακολούθησαν και έλαβαν τη σχετική βεβαίωση 43.

Φωτό από το σεμινάριο Η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια ως θεμελιώδης ιδιότητα των Ευρωπαίων Πολιτών

 

 

  1. Εκπαίδευση  Εκπαιδευτών   σε   θέματα   Ευρωπαϊκής   Ολοκλήρωσης   με   θέμα «Επίκαιρα θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», Δεκέμβριος 2019, Κομοτηνή, ώρες 20. Στο σεμινάριο, που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Ξάνθης έλαβαν μέρος κατόπιν εκπαιδευτικοί μέσης εκπαίδευσης κατά βάση της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Παρά τις καταβληθείσες προσπάθειες δεν υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση από τους εκπαιδευτικούς. Τελικός αριθμός εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν και έλαβαν τη σχετική βεβαίωση 15.

 

Η αφίσα του σεμιναρίου Εκπαίδευση Εκπαιδευτών σε θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης με θέμα «Επίκαιρα θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης»,

 

Φωτό από το σεμινάριο Εκπαίδευση Εκπαιδευτών σε θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης με θέμα «Επίκαιρα θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης»,