Σεμινάρια


Έδρα Jean Monnet

Μιχάλης Δ. Χρυσομάλλης, Αν. Καθηγητής

1. Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση: Ζητήματα Δημοκρατίας και Κράτους Δικαίου: απευθύνεται σε φοιτητές της Νομικής Σχολής, της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών και του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, Ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017, ώρες 50, αριθμός εκπαιδευομένων φοιτητών 50

2. Η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια ως θεμελιώδης ιδιότητα των Ευρωπαίων Πολιτών: απευθύνεται σε φοιτητές της Νομικής Σχολής, της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών και του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, Ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018, ώρες 50, αριθμός εκπαιδευομένων φοιτητών 50

3. Σύστημα Έννομης Προστασίας της Ένωσης και αποτελεσματική δικαστική προστασία των ιδιωτών: απευθύνεται σε Δικηγόρους και Δικαστές των Πρωτοδικείων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και διοργανώνεται σε τους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους, Ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019, ώρες 50, αριθμός εκπαιδευομένων 50

4. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών σε θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης: απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης κατά βάση της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε συνεργασία με τις οικείες Διευθύνσεις Μέσης Εκπαίδευσης, Ακαδημαϊκά έτη 2016 – 2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019 (3), ώρες 50/ έτος, αριθμός εκπαιδευομένων 40/έτος

Η ακριβής ημερομηνία της διοργάνωσης των παραπάνω σεμιναρίων της Έδρας Jean Monnet θα ανακοινώνεται με σχετικό Δελτίο Τύπου.

Επικοινωνία: Τομέας Διεθνών Σπουδών, Νομική Σχολή, Πανεπιστημιούπολή, 69100 Κομοτηνή – τηλ. 25310 39516, 39840, fax 25310 39515, mchrysom@law.duth.gr