Επιστημονικοί Συνεργάτες


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γκουντάκος Χρήστος
Κοκκίδης Ζωγράφος
Νικολαϊδης Ευστράτιος
Φωτεινάκη Κωνσταντίνα  (e-mail: kfoteina@law.duth.gr , Τηλέφωνο: 2531039862)
Χουρμουζέλης Αργύριος

Διδάσκοντες βάσει του Π.Δ.407/80

Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου
Παναγιώτης Κοντογεωργακόπουλος, Χειμερινό εξάμηνο
Ανδρέας – Νικόλαος Κουκούλης, Εαρινό εξάμηνο
Δημήτριος Ρούσσης, Χειμερινό εξάμηνο
Χρήστος Τριανταφυλλίδης, Χειμερινό εξάμηνο

Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Βασίλειος Αδάμπας, Χειμερινό και Εαρινό εξάμηνο
Ιωάννης Γκουντής, Χειμερινό και Εαρινό εξάμηνο
Γεώργιος Δανιήλ, Χειμερινό και Εαρινό εξάμηνο
Νικόλαος Αποστολίδης, Χειμερινό και Εαρινό εξάμηνο
Νικόλαος Δαγκλής, Χειμερινό και Εαρινό εξάμηνο
Χρήστος Νάϊντος, Χειμερινό και Εαρινό εξάμηνο
Βασιλική Θεολόγη, Χειμερινό και Εαρινό εξάμηνο
Ιωάννης Ηλίας, Χειμερινό και Εαρινό εξάμηνο

Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης
Γεώργιος Δημητρόπουλος, Εαρινό εξάμηνο
Ιφιγένεια Δουβίτσα, Εαρινό εξάμηνο
Γεώργιος Καραβοκύρης, Χειμερινό εξάμηνο
Βασιλική Καψάλη, Εαρινό εξάμηνο

Τομέας Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου
Δημήτριος Γούλας, Εαρινό εξάμηνο
Θεόδωρος Κουλουριάνος, Εαρινό εξάμηνο

Τομέας Διεθνών Σπουδών
Κωνσταντίνος Φυλακτός, Εαρινό εξάμηνο