Καλωσόρισμα


Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου μας συμπλήρωσε το 2004 το 30ό έτος από την έναρξη λειτουργίας της. Στη διαδρομή αυτή των τριάντα χρόνων έχουμε επιτελέσει έργο σημαντικό, το οποίο άλλωστε είναι πλέον ευρύτερα γνωστό. Το καθήκον όλων των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών είναι να συνεχίσουμε και να επεκτείνουμε αυτό το έργο και να ανοίξουμε ταυτόχρονα νέους ορίζοντες.

Κομοτηνή, Δεκέμβριος 2004
Καθηγητής, Κ. Φ. Καλαβρός
Πρόεδρος του Τμήματος (2003-2007)