Τομείς και Εργαστήρια


ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 

 1. I. ΤΟΜΕΙΣ

 

Α. Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου
Διευθυντής: Καθηγητής, Παναγιώτης Η. Κολοτούρος

Επικοινωνία:  25310 39876     malpani@law.duth.gr

 

Β. Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης
Διευθυντής:  Καθηγητής Κωνσταντίνος Ρέμελης

Επικοινωνία:  25310 39855    dimosio@law.duth.gr

 

Γ. Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Διευθυντής: Καθηγητής Στέφανος Παύλου

Επικοινωνία:  25310 39885     poiniko@law.duth.gr

spsarra@law.duth.gr

 

Δ. Τομέας Διεθνών Σπουδών
Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

Επικοινωνία:  25310 39516   visimpir@law.duth.gr

 

Ε. Τομέας Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου
Διευθυντής: Καθηγητής  Γεώργιος Τριανταφυλλάκης

Επικοινωνία: 25310 39862    emporiko@law.duth.gr

 

 

 1. II. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 2. Εργαστήριο Εγκληματολογικών Επιστημών

Διευθυντής: Καθηγητής Χαράλαμπος Δημόπουλος

Επικοινωνία:  25310 39885     poiniko@law.duth.gr

spsarra@law.duth.gr

 

 

 1. Εργαστήριο Ερεύνης Θεμάτων Διαιτησίας

Διευθυντής: Καθηγητής Στυλιανός Σταματόπουλος

Επικοινωνία:  25310 39876     malpani@law.duth.gr

 

 1. Εργαστήριο μελέτης Βέλτιστων Πρακτικών στη Νομοθεσία

Διευθυντής: Καθηγήτρια Μαρία Γιούνη

Επικοινωνία:  25310 39876     mayouni@law.duth.gr

 

 1. Εργαστήριο Συνταγματικού Δικαίου

Διευθυντής:  Καθηγητής Αλκιβιάδης Δερβιτσιώτης

Επικοινωνία:  25310 39855     dimosio@law.duth.gr

25310 39894

                                        

 1. Εργαστήριο Ποινικού και Ποινικού Δικονομικού Δικαίου

Διευθυντής: Καθηγητής Στέφανος Παύλου

Επικοινωνία:  25310 39885    poiniko@law.duth.gr

spsarra@law.duth.gr

 

 1. Εργαστήριο Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών

Διευθυντής: Καθηγητής Μιχαήλ Χρυσομάλλης

Επικοινωνία:  25310 39516    mchrysom@law.duth.gr

visimpir@law.duth.gr

 

 1. Εργαστήριο Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων “Κρατερός Ιωάννου”

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

Επικοινωνία:  25310 39858     ioanoupil@gmail.com

25310 39516

 

 1. Εργαστήριο Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου της Αγοράς και της Προστασίας του Καταναλωτή

Διευθυντής: Καθηγητής Απόστολος Καραγκουνίδης

Επικοινωνία:  25310 39862     emporiko@law.duth.gr

 

 

 1. Εργαστήριο Συγκριτικού και Ευρωπαϊκού Εργασιακού Δικαίου

Διευθυντής: Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Θεοδόσης

Επικοινωνία:  25310 39862     emporiko@law.duth.gr