Τομείς και Εργαστήρια


Εκπρόσωποι Τομέων:

Α. Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου
Διευθυντής: Καθηγητής, Παναγιώτης Η. Κολοτουρος

Β. Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης
Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αλκιβιάδης Δερβιτσιώτης

Γ. Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Διευθυντής: Καθηγητής Στέφανος Παύλου

Δ. Τομέας Διεθνών Σπουδών
Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχαήλ Χρυσομάλλης

Ε. Τομέας Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου
Διευθυντής: Καθηγητής, Μιχαήλ – Θεόδωρος Μαρίνος

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
1. Εργαστήριο Εγκληματολογικών Επιστημών (Laboratory of Forensic Sciences)
Διευθυντής: Καθηγητής Χαράλαμπος Δημόπουλος

2. Εργαστήριο Ερεύνης Θεμάτων Διαιτησίας (Institute for the research of Arbitration)
Διευθυντής: Καθηγητής Στυλιανός Σταματόπουλος

3. Εργαστήριο μελέτης Βέλτιστων Πρακτικών στη Νομοθεσία (Research Institute for Best Practice in Legislation)
Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Μανιώτης

4. Εργαστήριο Συνταγματικού Δικαίου (Research Institute for Constitutional Law)
Διευθυντής: Αναπλ. Καθηγητής Αλκιβιάδης Δερβιτσιώτης

5. Εργαστήριο Ποινικού και Ποινικού Δικονομικού Δικαίου (Research Institute for Criminal Law and Criminal Procedural Law)
Διευθυντής: Καθηγητής Στέφανος Παύλου

6. Εργαστήριο Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών (Research Institute with the brand name Center of European Studies)
Διευθυντής: Αναπλ. Καθηγητής Μιχαήλ Χρυσομάλλης

7. Εργαστήριο Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων “Κρατερός Ιωάννου” (Krateros Ioannou Research Institute for International Law and International Relations)
Διευθυντής: Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

8. Εργαστήριο Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου της Αγοράς και της Προστασίας του Καταναλωτή (Workshop on Greek and EU Competition Law and Consumer Protection Law)
Διευθυντής: Καθηγητής Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος

9. Εργαστήριο Συγκριτικού και Ευρωπαϊκού Εργασιακού Δικαίου (Workshop on Comparative Law and EU Labour Law)
Διευθυντής: Λέκτορας Γεώργιος Θεοδόσης