Γραμματεία


Γραμματεία
Μάρθα Κάλλου-Περδίκη
Τηλ: 25310 39897
Fax: 25310 39895, 39890

Φοιτητικά
Τηλ: 25310 39848, 25310 39892, 25310 39847
Fax: 25310 39890
Κατά τις ώρες εξυπηρέτησης των φοιτητών από τις Θυρίδες (κάθε μέρα 10.30 πμ έως 12.30 μμ ) πάσης φύσεως πληροφορίες θα παρέχονται στους ενδιαφερομένους από τα τηλέφωνα: 25310-39848 , 25310-39847, 25310-39892, 25310-39894.

Διεύθυνση
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Γραμματεία Τμήματος Νομικής
Πανεπιστημιούπολη, 691 00 Κομοτηνή

Τηλεφωνικό Κέντρο
25310 39000