Γραμματεία


Ώρες εξυπηρέτησης των φοιτητών από τη θυρίδα: κάθε μέρα 10.30 πμ έως 12.30 μμ

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση: κάθε μέρα από 10:00 πμ έως 01:00 μμ

Email επικοινωνίας: secr@law.duth.gr 

Φοιτητικά:
Προπτυχιακό
Τηλ: 25310 39848,

Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό και ΔΟΑΤΑΠ
Τηλ.: 25310 39847 

Διεύθυνση
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Γραμματεία Τμήματος Νομικής
Πανεπιστημιούπολη
691 00 Κομοτηνή