Εκδόσεις


Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ

 

  1. Η αρχή της αλληλεγγύης στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: έννοια, πεδίο εφαρμογής και νομική φύση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2017

 

  1. Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση: Οικοδόμηση, Εμβάθυνση, Ζητήματα Δημοκρατίας και σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2018

 

  1. Η αρχή  του  Κράτους  Δικαίου  στην  έννομη  τάξη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης: Μελέτες, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2019

 

  1. Ο Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός και η κρίση του: Πρακτικά συνεδρίου, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2019

 

Αναμένονται οι εξής εκδόσεις της Έδρας:

 

  1. Το Κράτος Δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση: κεκτημένο ή ζητούμενο; Πρακτικά συνεδρίου, Νομική Βιβλιοθήκη, υπό έκδοση 2020

 

  1. 70 Πρακτικά θέματα Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Θεσμικό και Ουσιαστικό Δίκαιο), υπό έκδοση, εκτιμώμενος χρόνος Μάιος 2020