Εκδόσεις


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 

Έδρα Jean Monnet

Μιχάλης Δ. Χρυσομάλλης, Αν. Καθηγητής

Προς υποστήριξη του διδακτικού προγράμματος, δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου και των συμπερασμάτων των συνεδρίων της Έδρας Jean Monnet έχουν προγραμματισθεί οι εξής εκδόσεις:

1. Πρακτικά

Δημοσίευση των Πρακτικών του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: «Το Κράτος Δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση: κεκτημένο ή ζητούμενο;» (Άνοιξη 2017). Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης Δεκέμβριος 2017

2. Ερευνητικά

Μονογραφία με θέμα: «Η αρχή της αλληλεγγύης στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: έννοια, πεδίο εφαρμογής και νομική φύση». Προϊόν ατομικής έρευνας του κατόχου της Έδρας Αν. Καθηγητή Μιχάλη Δ. Χρυσομάλλη. Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης Φεβρουάριος 2017

Συλλογικός Τόμος με θέμα: «Το Κράτος Δικαίου στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Προϊόν συλλογικής έρευνας της ομάδας έργου και άλλων επιστημόνων υπό τη διεύθυνση και επιμέλεια του κατόχου της Έδρας Αν. Καθηγητή Μιχάλη Δ. Χρυσομάλλη. Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης Απρίλιος 2017

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ

– 10 Μαθήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση: σειρά 10 οπτικοποιημένων μαθημάτων (CDs), ωριαίας διάρκειας σε βασικά αντικείμενα σχετικά με τους θεσμούς, τις λειτουργίες και το δίκαιο της ΕΕ. Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης Δεκέμβριος 2018

– Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση: Ζητήματα Δημοκρατίας και Κράτους Δικαίου. Συγγραφέας: Αν. Καθηγητής Μιχάλης Δ. Χρυσομάλλης. Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης Απρίλιος 2017

– Η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια ως θεμελιώδης ιδιότητα των Ευρωπαίων Πολιτών. Συγγραφέας: Αν. Καθηγητής Μιχάλης Δ. Χρυσομάλλης. Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης Απρίλιος 2018

– Σύστημα Έννομης Προστασίας της Ένωσης και αποτελεσματική δικαστική προστασία των ιδιωτών. Συγγραφέας: Διδάκτορας Νομικής Βιργινία Τζώρτζη (ομάδα έργου). Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης Απρίλιος 2019

– Jean Monnet notebooks – Cases, Studies and Materials:

• Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι (Θεσμοί, δίκαιο, σύστημα έννομης προστασίας)

• Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ (Ουσιαστικό Δίκαιο ΕΕ)

• Το Κράτος Δικαίου στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υλικό υποστήριξης των μαθημάτων της Νομικής Σχολής που εντάσσονται στις ακαδημαϊκές – διδακτικές δραστηριότητες της Έδρας Jean Monnet με τη μορφή κυρίως Power Points, που θα αναρτάται στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-class του Πανεπιστημίου. Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης Μάιος 2017
Επικοινωνία: Τομέας Διεθνών Σπουδών, Νομική Σχολή, Πανεπιστημιούπολή, 69100 Κομοτηνή – τηλ. 25310 39516, 39840, fax 25310 39515, mchrysom@law.duth.gr