Ανταλλαγή Φοιτητών


SOCRATES

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ είναι το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συνεργασία στον τομέα της Εκπαίδευσης. Είναι ένα πρόγραμμα-ομπρέλα που καλύπτει και συνεχίζει τις δραστηριότητες παλαιότερων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως τα ERASMUS, LINGUA, EURIDICE, ARION, COMENIUS.

Οι χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Socrates, είναι εκτός από τα 25 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ιρλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία (στα πλαίσια της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό χώρο), καθώς και η Βουλγαρία, η Ρουμανία, και η Τουρκία.

ERASMUS

Το τμήμα του ΣΩΚΡΑΤΗΣ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ονομάζεται ERASMUS και αποτελεί συνέχεια, σε αναθεωρημένη και ανεπτυγμένη μορφή, του προγράμματος δράσης για την κινητικότητα σπουδαστών Πανεπιστημίων. Το πρόγραμμα χορηγεί υποτροφίες κινητικότητας σε πολλές χιλιάδες σπουδαστών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα ενδιαφέρεται για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής διάστασης των σπουδών για σπουδαστές που δεν συμμετέχουν άμεσα σε ανταλλαγές.

Η δημιουργία διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων συνεργασίας για την κινητικότητα των φοιτητών (διάρκειας από τρεις μήνες έως ένα έτος) και για διδάσκοντες (από μία έως οκτώ εβδομάδες), η οργάνωση εντατικών προγραμμάτων σύντομης διάρκειας για εκπαιδευτικούς και σπουδαστές, η από κοινού ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, είναι μερικές από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο του ERASMUS.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα SOCRATES/ERASMUS μπορείτε να επισκεφθείτε το site της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html

ΝΕΟ:ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007/2008 και προβλεπόμενες ροές κινητικότητας εξερχομένων