Διδακτορικά


Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων σε γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Διεθνών Σπουδών 2023-2024

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Νομικής

Ανακοίνωση-ανανέωσης εγγραφών-για-υποψήφιους-διδάκτορες-2022-2023

ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

Αίτηση υποστήριξης διδακτορικής διατριβής