ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

*

Θεματικός κύκλος: Διάδικοι και τρίτοι στην πολιτική δίκη

*

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

1. Εισαγωγή στη θεματική.

2. Η διδασκαλία περί διαδίκων και η έννοια του τρίτου.

3. Διάδικοι και τρίτοι διαρκούσης της δίκης.

α. Η ομοδικία στην πολιτική δίκη.

αα. Η απλή ομοδικία.

αβ. Οι περιπτώσεις της αναγκαστικής ομοδικίας.

αγ. Η λειτουργία της αναγκαστικής ομοδικίας.

αδ. Αναγκαστική ομοδικία και ένδικα μέσα.

β. Η κύρια παρέμβαση.

γ. Η πρόσθετη παρέμβαση και η αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση.

δ. Η προσεπίκληση του δικονομικού εγγυητή.

ε. Η προσεπίκληση του αναγκαίου ομοδίκου και του εμπράγματου δικαιούχου.

στ. Η ανακοίνωση δίκης.

4. Η τριτανακοπή.