Προκηρύξεις Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Νομικής


Προκήρυξη ΔΠΜΣ Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Σπουδές: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική

Προκήρυξη ΠΜΣ Διεθνές και Ευρωπαίκό Δίκαιο της Ενέργειας

Προκήρυξη ΠΜΣ Αναβαθμισμένες Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές

Για περισσότερες πληροφορίες: https://law.duth.gr/postgraduate/προγράμματα-μεταπτυχιακών-σπουδών-α/