ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡ.ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ


Υποχρέωση υποβολής υπομνήματος 2022