Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.: «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας»


 Κομοτηνή 9.9.2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.: «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας» έως την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας» ενώ περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 25310-39897, 25310-39892 και 25310-39840 και στην ιστοσελίδα: www.law.duth.gr.

 

Από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας»

Καθηγητής Χρυσομάλλης Δ. Μιχαήλ