ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΙΙ” – Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ


ΕΝΑΡΞΗ Δ.Ε.Ε.ΙΙ – ΟΚΤΩΒ.2022