ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ “ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ”


ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ