Ανακοίνωση για ορκωμοσία αποφοίτων του Τμήματος Νομικής


Ανακοίνωση-ορκωμοσίας 30.11.2022

ΑΙΤΗΣΗ-για-ορκωμοσία

Δήλωση-για-ορκωμοσία