Ανακοίνωση για τους επιτυχόντες μετεγγραφής/μετακίνησης στο Τμήμα Νομικής ΔΠΘ


Καλούνται οι επιτυχόντες μετεγγραφής να καταθέσουν από 11/11/2022 έως 15/11/2022 στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής την ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής και τα δικαιολογητικά που δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους ότι θα καταθέσουν.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής