Προκήρυξη Υποτροφιών σε Έλληνες υπηκόους για σπουδές στο Ισραήλ


Παρέχονται υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους (μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας) για σπουδές στο Ισραήλ το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
Πιο συγκεκριμένα, προκηρύσσονται :
-2 υποτροφίες για εκμάθηση Εβραϊκών ή Αραβικών (διάρκειας 1 μήνα) και,
– 2 υποτροφίες για Έρευνα / Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό / Μεταδιδακτορικό (διάρκειας 8
μηνών).
Διαβάστε αναλυτικά στον ακόλουθο σύνδεσμο τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, το τι περιλαμβάνουν οι υποτροφίες, καθώς και περαιτέρω οδηγίες και αιτήσεις.

https://embassies.gov.il/athens/AboutIsrael/Science_Academia_scholarships/Pages/scholarships2023-2024.aspx?fbclid=IwAR3GwDEGuuvH_bXRoYtcTMGAznZuX5UHISTvQdrG5lZdCQxxb8OtujvCJC4

Υποβολή αιτήσεων έως 10 Ιανουαρίου 2023 στην διεύθυνση:
Πρεσβεία Ισραήλ (Ακαδημαϊκό Τμήμα)
Μαραθωνοδρόμων 1, Π. Ψυχικό
15452 Αθήνα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ