ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ


ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ