ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ_ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ 15.12.2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΕρΕγΕπ_ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ_ΣωφρΚ_15 ΔΕΚ 2022_ΩΡΑ 5 μμ