Ανακοίνωση για την εκτύπωση των πιστοποιητικών από τις ορκωμοσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Νοεμβρίου 2022


Ανακοίνωση για πιστοποιητικά ορκωμοσίας