ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. “ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ” (ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-2019)


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΜΣ Δ.Δ.Δ.Δ.Δ.