ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ “ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ”


ΕΝΑΡΞΗ Α.Δ.Δ.ΙΙ