Δωρεάν πρακτική άσκησης σε τελειόφοιτους/ες της Νομικής στην Κύπρο


summer legal internship announcement in Greek