ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ “ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ” (ΤΜΗΜΑ Ν-Ω)


ΓΕΝ. ΑΡΧΕΣ Ν-Ω 20.2.23