ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ”-ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟ