ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ


 

ΝΟΜΙΚΗ_ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ_ΔΗΜ.Δ.ΠΟΛ.ΕΠ