ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ “ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ” ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 1.3.2023


ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Ν-Ω 1.3.23