Χορήγηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών υποτροφιών από τα έσοδα της διαφόρων κληροδοτημάτων του ΕΚΠΑ


ΣΤΑΗ μεταπτυχιακάΔ

ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ μεταπτυχ

ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΣΤΑΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΚΡΙΕΖΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ