ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ”- ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟ-(ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟ-(ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)