Συζήτηση με θέμα: “Ταξιδεύοντας… χωρίς πυξίδα” από τη Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας (Δο.Συ.Π.) του Δ.Π.Θ.


Πρόσκληση σε ανοιχτή συζήτηση