Ανακοίνωση για την εκτύπωση των πιστοποιητικών από τις ορκωμοσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Φεβρουαρίου 2023


Ανακοίνωση για πιστοποιητικά ορκωμοσίας