ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ” – ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΕΕ