ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ “ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ” ΚΑΙ “ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ” (ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝ.-ΦΕΒ. 2023)


ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ