ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι” – Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΕ Ι – ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ