Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου των μελών ΔΕΠ του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης στη Συνέλευση της Νομικής Σχολής


ΡΒΖΦ46ΨΖΥ1-ΝΘΒ