ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ/1- Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ-1 – Δ΄ΕΞΑΜ-φροντιστήριο