Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2023


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 (ΕΙΣΑΚΤ. 2015-2016)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 (ΕΙΣΑΚΤ. 2009-2010 έως 2014-2015)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 (Εισακτέοι έως και το ακαδ.έτος 2008-2009)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 (ΔΟΑΤΑΠ)