Πρόγραμμα του Ι.Κ.Υ. σε συνεργασία με το Fulbright Greece για την χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών Α.Ε.Ι.


Ανακοίνωση προγράμματος υποτροφιών Ι.Κ.Υ.-Fulbright Greece

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων_Fulbright_2023