Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. της Νομικής Σχολής στη Συνέλευση της Νομικής Σχολής


Ψ60Ψ46ΨΖΥ1-6ΝΙ (Προκήρυξη)