Προκηρύξεις εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π. στη Συνέλευση της Νομικής Σχολής


9Ν2Φ46ΨΖΥ1-ΥΞΟ (Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου)

97ΨΜ46ΨΖΥ1-ΝΔΔ (Τομέας Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου)

9Γ2Τ46ΨΖΥ1-Λ3Ω (Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών)

60Α746ΨΖΥ1-9ΨΒ (Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης)

68Ζ346ΨΖΥ1-ΞΣΗ (Τομέας Διεθνών Σπουδών)